Προσφορές για κυλικεία Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος

Τερματισμός συνεργασίας με Νεόφυτο Λάρκου και Σάββα Δαμιανού

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου (Ποδόσφαιρο) Δημόσια Λίμιτεδ δέχεται προσφορές για την ενοικίαση των Κυλικείων του Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος, χωρητικότητας 10.230 θέσεων το οποίο διαθέτει 10 κυλικεία και 30 θεωρεία πολυτελείας.

Πληροφορίες Κυλικείων Σταδίου

 

Α/Α ΚΕΡΚΙΔΑ ΑΡ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΙΔΟΣ
1 Δυτική Κερκίδα 2 Σύνηθες
2 Δυτική Κερκίδα Θέσεις Πολυτελείας (3ος όροφος) 1 VIP
3 VIP Boxes Δυτική Κερκίδα (4ος όροφος) 1 VIP
4 Ανατολική Κερκίδα 1 Σύνηθες
5 Ανατολική Κερκίδα Θέσεις Πολυτελείας (2ος όροφος) 1 VIP
6 VIP Boxes Ανατολικής Κερκίδας (3ος όροφος) 2 VIP
7 Νότια Κερκίδα 1 Σύνηθες
8 Βόρεια Κερκίδα 1 Σύνηθες

 

Όροι Προσφοράς

  1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας χρόνος με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δύο.
  2. Η προσφορά συμπεριλαμβάνει τους εις έδρας αγώνες της Ανόρθωσης Αμμοχώστου σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις.
  3. Για αγώνες άλλων ομάδων ή άλλων διοργανώσεων ή μη αγωνιστικές δραστηριότητες που θα διεξάγονται στο Στάδιο θα συμφωνηθεί επιπρόσθετο ενοίκιο αναλόγως της δραστηριότητας και της προσέλευσης του κοινού.
  4. Απαραίτητη η προσκόμιση προσωπικής τραπεζικής εγγυητικής εάν και εφόσον η προσφορά γίνει αποδεκτή.
  5. Ο εξοπλισμός των Κυλικείων και οι χώροι προετοιμασίας τροφίμων και ποτών του σταδίου είναι αποκλειστική ευθύνη του προσφοροδότη.
  6. Η ασφάλεια των Κυλικείων και η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών, συμπεριλαμβανομένης της άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, είναι αποκλειστική ευθύνη του προσφοροδότη.
  7. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα καταμετράται και χρεώνεται επιπλέον.
  8. Προσυμφωνημένος τιμοκατάλογος.
  9. Λευκό Ποινικό Μητρώο του προσφοροδότη.

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι υπό μορφή διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο για τη διάθεση και εκμετάλλευση των Κυλικείων του Σταδίου καθώς επίσης και τους οικονομικούς όρους της προσφοράς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Αντώνη Παπαδόπουλου 1, 6053, Λάρνακα με την ένδειξη «Προσφορές για Κυλικεία Σταδίου Αντώνης Παπαδόπουλος» μέχρι τις 21/07/2023  η ώρα 12:00. Για πληροφορίες επικοινωνήστε: 24821911.

Σχετικά Νέα