Διοικητικό Προσωπικό

Γενικός Διευθυντής

Μαρίνος Μήτρου

Υπεύθυνος Σταδίου & εγκαταστάσεων

Μιχάλης Τσιουτής

Operation Manager

Παύλος Παντελή

Γραμματεία
Έλενα Χάρπα

Λογιστήριο
Έλενα Φιακά
Παντελίτσα Μάρκου
Κυριακή Μάρκου

Τμήμα Επικοινωνίας
Δημήτρης Χριστοφόρου
Κυριάκος Γιαννακού

Τμήμα μάρκετινγκ

Πέτρος Κυριάκου
Αντωνία Διάκου

Λειτουργός Ακαδημίων
Χάρης Βούρας

Υπεύθυνος Προγράμματος Ανάπτυξης Νέων
Βέσκο Μιχαήλοβιτς

Μπουτίκ
Παναγιώτης Χαραλάμπους
Γεωργία Κουννά
Μαριάννα Τράγκολα