Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ
Πρόεδρος

thumbnail_Andreas-C-Poullaides-(1)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΪΔΗΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΛΗΣ
Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ

Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΦΟΡΗΣ

Σύμβουλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Σύμβουλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Σύμβουλος

ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
Σύμβουλος