Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΛΑΪΔΗΣ
Πρόεδρος

thumbnail_Andreas-C-Poullaides-(1)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΪΔΗΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΥ
CEO

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Σύμβουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΦΩΡΗΣ

Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ
Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
Σύμβουλος

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σύμβουλος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΟΡΚΑΣ
Σύμβουλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ
Σύμβουλος