Κενή θέση οργανωτικού λειτουργού στο κλιμάκιο Λάρνακας

Πρόγραμμα προετοιμασίας αγωνιστικών τμημάτων ακαδημίας Ανόρθωσης Αμμοχώστου 2021-2022

Οι Ακαδημίες Ανόρθωσης Αμμοχώστου (Κλιμάκιο Λάρνακας) το οποίο υποστηρίζει τα Τμήματα Grassroots, το Γυναίκειο Τμήμα Ποδοσφαίρου και το Τμήμα Little Pandas στην Λάρνακα, αναζητεί για εργοδότηση άτομο στην θέση του Οργανωτικού Λειτουργού με πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα

• Γενική Εξυπηρέτηση πελατών.
• Στήριξη των αναγκών λειτουργίας της Ακαδημίας και του Τεχνικού Επιτελείου.
• Ετοιμασία επιστολών και επικοινωνία με γονείς, προπονητές και άλλους συνεργάτες.
• Συντήρηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Διαχείριση Εγγραφών, Εσόδων και Εξόδων και καταχώρηση σε Λογισμικό Σύστημα.
• Οργάνωση Εκδηλώσεων της Ακαδημίας.
• Οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία.

Απαιτούμενα Προσόντα

• Απολυτήριο Λυκείου.
• Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. (Ομιλία και γραφή).
• Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σταθερότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.
• Βασικές Αρχές της Λογιστικής.
• Πολύ καλή γνώση στην διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, tik tok).
• Άδεια οδηγού και να διαθέτει ιδιωτικό όχημα.

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα, προσόντα και επίτευξη στόχων.
Τα Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχετικά Νέα