Διακανονισμός με Μπαράκ Ιντζχάκι

Ενεργοποίηση Συμφωνίας Σωματείου – εταιρείας

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου, ανακοινώνει ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή Μπαράκ Ιντζχάκι και την ομάδα μας, για διακανονισμό των οφειλομένων προς τον ποδοσφαιριστή. Η συμφωνία εμπεριέχει ευνοϊκούς όρους για την Ανόρθωση, τόσο ως προς το τελικό ποσό που θα κληθούμε να καταβάλουμε, όσο και ως προς τον τρόπο αποπληρωμής.

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον ποδοσφαιριστή, για την κατανόηση και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε, προκειμένου να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη συμφωνία.

Σχετικά Νέα