Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση προσφοράς μετοχών

 

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2014, στις 6:30 μ.μ., στην Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, στο Αθλητικό Κέντρο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώσεις:

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η Τρίτη 24 Ιουνίου 2014.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 1, 6053, Λάρνακα), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.

Πληρεξούσιο έγγραφο:

proxy

Σχετικά Νέα