Υποψηφιότητες Γενικής Συνέλευσης

Ενεργοποίηση Συμφωνίας Σωματείου – εταιρείας

Σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, στην οποία θα εκλεγεί το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνουμε ότι έντυπα αιτήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων υπάρχουν στα γραφεία της εταιρείας, στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος.

Όπως ορίζει το άρθρο 19.3 του καταστατικού της εταιρείας, οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, στις 18:30 το απόγευμα, 48 ώρες πριν τις εκλογές. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής, έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υποστήριξης υπογεγραμμένη από δύο μέλη της εταιρείας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μέτοχοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μετόχων – όχι κατ’ ανάγκην μέτοχοι οι ίδιοι – οι οποίοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μετοχές, μέχρι την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014, και έχουν εξοφλήσει τα πληρωτέα ποσά που προκύπτουν από τις εν λόγω αγορές μετοχών.

Σημειώνεται ότι η εκλογή του προέδρου θα γίνει ξεχωριστά από την εκλογή των υπόλοιπων πέντε συμβούλων. Η θητεία των συμβούλων είναι διετής.

Σχετικά Νέα