22   Μηνάς Αντωνίου

ΘΕΣΗ   Αμυντικοί

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ   Cypruscyp