52   Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ΘΕΣΗ   Μέσος

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ   Cypruscyp